Bài hát Đinh Ứng Phi Trường (Idol)

    Xem thêm

Album Đinh Ứng Phi Trường (Idol)

   Xem thêm

Ca sỹ Đinh Ứng Phi Trường (Idol)

        Xem thêm
  • Đinh Ứng Phi Trường
    Phi Trường sinh ra trong một gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật. Năm 2004, Phi Trường tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng nghệ thuật Quân đội. Ngay từ khi còn đang đi học Trường đã th...