Phương Dung

1 người yêu thích

Tiểu sử Phương Dung

  • Tên thật: Phương Dung

Phương Dung là nữ ca sĩ nhạc quê hương nổi tiếng tại miền Nam Việt Nam trong những năm 1960-1970.