Vũ Điệu Hoang Dã (Live Chúa Chiên Lành)

Nghệ sĩ: Nhóm Nhật Nguyệt

Thể loại: Liveshow

Năm phát hành: 2013

LỜI BÀI HÁT: Vũ Điệu Hoang Dã (Live Chúa Chiên Lành)

Lời bài hát đang được cập nhật