Vũ Điệu HKT ( Live Long Điền Sơn )

Nghệ sĩ: HKTM

Thể loại: Liveshow

Năm phát hành: 2013

LỜI BÀI HÁT: Vũ Điệu HKT ( Live Long Điền Sơn )

Lời bài hát đang được cập nhật