Vũ Điệu HKT ( Live Hội Chợ Tân Châu , Tây Ninh )

Nghệ sĩ: HKTM

Thể loại: Liveshow

Năm phát hành: 2013

LỜI BÀI HÁT: Vũ Điệu HKT ( Live Hội Chợ Tân Châu , Tây Ninh )

Lời bài hát đang được cập nhật