Vinh quy bái tổ

Nghệ sĩ: Đinh Mạnh Ninh

Thể loại: Nhạc trẻ

Năm phát hành: 2010

LỜI BÀI HÁT: Vinh quy bái tổ

Tôi thức khuya lo đèn sách

Trăng đã treo bên ngoài hiên

Em nhớ tôi, đứng ngoài ngõ

Em ngó vào

Biết sớm mai tôi lều chõng

Qua núi cao đến trường thi

Chiếc túi ướp hương trầm thơm ngát

Em mang tặng tôi


Chờ ngày vinh quy bái tổ... í à

Vì thương cha, thương đất mẹ nghèo... i á

Vinh quy bái tổ... í à

Còn thương em, tôi quyết học hành... í à


Nghe phía xa tiếng kèn trống, dân khắp nơi kéo lại xem

A hóa ra tân trạng nguyên đang về làng

Áo mũ xanh sang quỳ thắp 3 nén nhang lên trời xanh

Hương khói bay theo cùng công đức vô biên từ tâm... ứ ừ ư


Chờ ngày vinh quy bái tổ... í à

Vì thương cha, thương đất mẹ nghèo... i á

Vinh quy bái tổ... í à

Còn thương em, tôi quyết học hành... í à


Vinh quy bái tổ... í à

Vì thương dân no đói từng ngày... i á

Vinh quy bái tổ i à

Vì non sông thiên thu rạng ngời... í a


Nghe phía xa tiếng kèn trống, dân khắp nơi kéo lại xem

A hóa ra tân trạng nguyên đang về làng

Áo mũ xanh sang quỳ thắp 3 nén nhang lên trời xanh

Hương khói bay theo cùng công đức vô biên từ tâm... ứ ừ ư


Chờ ngày vinh quy bái tổ... í à

Vì thương cha, thương đất mẹ nghèo... í a

Vinh quy bái tổ... í à

Còn thương em, tôi quyết học hành...í à


Nghe nghe phía xa

Tiếng kèn tiếng trống

Trên đê phía xa

Quan trạng về làng


Nghe nghe phía xa

Tiếng kèn tiếng trống

Trên đê phía xa

Quan trạng về làng