Vì ai em ra đi

Nghệ sĩ: Akira Phan

Thể loại: Nhạc trẻ

Năm phát hành: 2010

LỜI BÀI HÁT: Vì ai em ra đi

Đị đị đị đa đị đắt đa đị đu đa đi đa đị đị đị đa đị đắt đa đi đu đa đị đa

Đị đị đị đa đị đắt đa đị đu đa đi đa đị đị đị đa đị đắt đa đi đu đa đị đa, đị đị đị đa đị đắt.

Ngày hôm qua ta bên nhau ta đã cho nhau thật nhiều. Những kỷ niệm mà
không thể quên. Rồi em hứa sẽ yêu anh cho đến hết cuộc đời mình.

Tình em chỉ trao riêng mình anh. Nào ngờ hôm nay em quên đi. Những ký ức thật mặn nồng mà khi xưa ta đã trao.

Tình của anh trao cho em, em xem đó là trò đùa. Thì giờ đây anh biết phải làm sao...

Vì ai em bỏ anh ra đi. Không một câu chia ly, cho tình anh chìm trong
nỗi buồn. Giờ đem hạnh phúc cho người ta em có vui gì đâu? Cớ sao em
đành tâm gian dối.

Vì ai em bỏ anh không một câu chia ly, cho tình anh lệ ước tràn mi. Mới
hôm nào còn bên nhau mà giờ đây em quên hết những kỷ niệm là thương đau.

Đành thôi ta mất nhau. Thôi đành nhìn em bước đi, còn riêng anh mãi ôm bóng hình.

Ngày hôm qua ta bên nhau ta đã cho nhau thật nhiều. Những kỷ niệm mà
không thể quên. Rồi em hứa sẽ yêu anh cho đến hết cuộc đời mình.

Tình em chỉ trao riêng mình anh. Nào ngờ hôm nay em quên đi. Những ký ức thật mặn nồng mà khi xưa ta đã trao.

Tình của anh trao cho em, em xem đó là trò đùa. Thì giờ đây anh biết phải làm sao...

Vì ai em bỏ anh ra đi. Không một câu chia ly, cho tình anh chìm trong
nỗi buồn. Giờ đem hạnh phúc cho người ta em có vui gì đâu? Cớ sao em
đành tâm gian dối.

Vì ai em bỏ anh không một câu chia ly, cho tình anh lệ ước tràn mi. Mới
hôm nào còn bên nhau mà giờ đây em quên hết những kỷ niệm là thương đau.

Đành thôi ta mất nhau. Thôi đành nhìn em bước đi, còn riêng anh mãi ôm bóng hình.

Vì ai em bỏ anh ra đi. Không một câu chia ly, cho tình anh chìm trong
nỗi buồn. Giờ đem hạnh phúc cho người ta em có vui gì đâu? Cớ sao em
đành tâm gian dối.

Vì ai em bỏ anh không một câu chia ly, cho tình anh lệ ước tràn mi. Mới
hôm nào còn bên nhau mà giờ đây em quên hết những kỷ niệm là thương đau.

Đành thôi ta mất nhau. Thôi đành nhìn em bước đi, còn riêng anh mãi ôm bóng hình.

Đị đị đị đa đị đắt đa đị đu đa đi đa đị đị đị đa đị đắt đa đi đu đa đị đa

Đị đị đị đa đị đắt đa đị đu đa đi đa đị đị đị đa đị đắt đa đi đu đa đị đa, đị đị đị đa đị đắt....đắt