Ukulele (Ma Ke Li Li)

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

979 lượt xem

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật

photo

Video Jay Chou

  Xem thêm

Thành viên thích