Trống vắng - Phương Thanh

Nghệ sĩ: Phương Thanh

Thể loại: Nhạc trẻ

Năm phát hành: 2010

LỜI BÀI HÁT: Trống vắng - Phương Thanh

Lời bài hát đang được cập nhật