Tình nghèo có nhau

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

170 lượt xem

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật

photo

Video Đào Phi D...

  Xem thêm