Thành phố buồn (Live)

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

505 lượt xem

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật