Tháng Năm Học Trò (Live In Hà Nội 08-11-09)

Nghệ sĩ: Mây Trắng

Thể loại: Liveshow

Năm phát hành: 2013

LỜI BÀI HÁT: Tháng Năm Học Trò (Live In Hà Nội 08-11-09)

Lời bài hát đang được cập nhật