Quên

Nghệ sĩ: Khắc Việt

Thể loại: Nhạc trẻ

Năm phát hành: 2011

LỜI BÀI HÁT: Quên

Bước thật chậm, để quên một người, đằng sau dĩ vãng chưa phai màu.

Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời, để thấy ánh bình minh

Nếu tình cờ anh với em gặp mặt, nhìn nhau ta biết vui hay buồn.

Nếu một ngày trông thấy anh trên đường, nhìn anh em có cười không?

Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn.

Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh.

Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào

Vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi.

Bước thật chậm, để quên một người, đằng sau dĩ vãng chưa phai màu.

Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời, để thấy ánh bình minh

Nếu tình cờ anh với em gặp mặt, nhìn nhau ta biết vui hay buồn.

Nếumột ngày trông thấy anh trên đường, nhìn anh em có cười không?

Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn.

Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh.

Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào.

Vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi.

Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn.

Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh.

Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào.

Vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi.

Hú wow................. ............wow

Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn.

Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh.

Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào.

Vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi.

Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn.

Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh.

Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào.

Vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi.

Bước thật chậm, để quên một người, đằng sau dĩ vãng chưa phai màu.

Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời, để thấy ánh bình minh...........