Quảng Bình Quê Ta Ơi (Giai Điệu Tự Hào 1/2014)

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

595 lượt xem

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật

Từ khóa nổi bật: Nhạc vàng chọn lọc