LỜI BÀI HÁT: Nhà Là Nơi (Thái Tuyết Trâm Acoustic Cover)

Nhà là nơi có đồng tình,
cùng con lao vào bếp
Mẹ vừa nêm đã tươi cười
Đồ ăn ngon được phết
La la la la la la la la la
La la la la la la la la la
Nhà là nơi cứ rộn ràng
Làm say mê nhà khác
Tình tình tang bố chơi đàn
Hoà theo con mẹ hát
La la la la la la la la la
La la la la la la la la la
Bố đi làm đã về Nhớ lắm con ôm bố nhe Nhà là nơi ấm êm
Nhớ lắm tình thương mến thương
Lớn con phải đỡ đần
Nhớ tháng năm mẹ ân cần
Nhà là nơi chúng ta
Sớt chia nhau suốt đời
Nhà là nơi có góc tường
Ngồi xem phim đầm ấm
Cả nhà catwalk trên giường
Mẹ ra xa mẹ chấm
La la la la la la la la la
La la la la la la la la la
Nhà là nơi có buồn phiền vì anh hai cảm nắng
Mẹ tìm mua thuốc ra liền vì mẹ thương con nhiều lắm
La la la la la la la la la
Bố đi làm đã về
Nhớ lắm con ôm bố nhe
Nhà là nơi ấm êm
Nhớ lắm tình thương mến thương
Lớn con phải đỡ đần
Nhớ tháng năm mẹ ân cần
Nhà là nơi bố về nhì
Vì bơi như người nhái
Mẹ thì trông vần kiên trì
Tập theo con chậm rãi
La la la la la la la la la
La la la la la la la la la
Bố đi làm đã về
Nhớ lắm con ôm bố nhe
Nhà là nơi ấm êm
Nhớ lắm tình thương mến thương
Lớn con phải đỡ đần
Nhớ tháng năm mẹ ân cần
Nhà là nơi chúng ta
Sớt chia nhau suốt đời
Bố đi làm đã về
Nhớ lắm con ôm bố nhe
Nhà là nơi ấm êm
Nhớ lắm tình thương mến thương
Lớn con phải đỡ đần
Nhớ tháng năm mẹ ân cần
Bố đi làm đã về
Nhớ lắm con ôm bố nhe
Nhà là nơi ấm êm
Nhớ lắm tình thương mến thương
Lớn con phải đỡ đần
Nhớ tháng năm mẹ ân cần
Nhà là nơi chúng ta
Sớt chia nhau suốt đời
Chắc bố mẹ sẽ già
Chắc chắn bố mẹ sẽ già
Cả hai có nhớ con ?
Vâng! Tất nhiên rồi! No! In English?
Yes! Of course!
La la la la la la la la la
La la la la la la la la la
La la la la la la la la la
La la la la la la la la la