Nắng tắt trên đường tình

Nghệ sĩ: Lâm Chấn Huy

Thể loại: Nhạc trẻ

Năm phát hành: 2012

LỜI BÀI HÁT: Nắng tắt trên đường tình

Dường như em khác xưa người ơi! Phải chăng em thay lòng!

Dường như em đã không còn yêu! Làm sao anh níu giữ.

Còn yêu anh nữa không người ơi! Đừng lặng yên hỡi người.

Lệ hoen mi khóc chi người ơi!thời gian đã hết rồi.


Đk: Vì qua đêm nay chúng ta sẽ không còn gần nhau nữa rồi.

Còn anh nơi đây xót xa cô đơn một bóng hình.

Ngại chi người ơi nói đi những nỗi đau mà em chôn giấu.

Điều chôn giấu dẫu có đắng cay Tim này anh thề không đổi thay.

Dường như em khác xưa người ơi! Phải chăng em thay lòng!

Dường như em đã không còn yêu! Làm sao anh níu giữ.

Còn yêu anh nữa không người ơi! Đừng lặng yên hỡi người.

Lệ hoen mi nói đi người ơi!thời gian đã sắp hết.


Đk: Vì qua đêm nay chúng ta sẽ không còn gần nhau nữa rồi.

Còn anh nơi đây xót xa cô đơn một bóng hình.

Ngại chi người ơi nói đi những nỗi đau mà em chôn giấu.

Điều chôn giấu dẫu có đắng cay Tim này anh thề không đổi thay.


Vì qua đêm nay chúng ta sẽ không còn gần nhau nữa rồi.

Còn anh nơi đây xót xa cô đơn một bóng hình.

Trời xanh trên cao có hay cõi lòng này còn đau nhức nối

Trọn đời anh vẫn mãi không quên chân tình anh dành đến em.