Mùa Xuân Trên Cao (Phòng Trà WE)

Nghệ sĩ: Phương Dung

Thể loại: Liveshow

Năm phát hành: 2014

LỜI BÀI HÁT: Mùa Xuân Trên Cao (Phòng Trà WE)

Lời bài hát đang được cập nhật