Một ngày của Ưng Hoàng Phúc (3)

Nghệ sĩ: Ưng Hoàng Phúc

Thể loại: Live show

Năm phát hành: 2010

LỜI BÀI HÁT: Một ngày của Ưng Hoàng Phúc (3)

Lời bài hát đang được cập nhật