Lương mềm cuối năm

Nghệ sĩ: Giáo sư Xoay (Đinh Tiến Dũng)

Thể loại: Khác

Năm phát hành: 2011

LỜI BÀI HÁT: Lương mềm cuối năm

Lời bài hát đang được cập nhật