LK Sầu Lẻ Bóng, Nửa Đêm Ngoài Phố, Lưu Bút Ngày Xanh, Sao Chưa Thấy Hồi Âm (Tự Tình Quê Hương 5 - Liveshow Cẩm Ly 2015)

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

9014 lượt xem

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật