LK Giao Thừa Xa Xứ, Quê Tôi (Live)

Nghệ sĩ: Sơn Ngọc Minh, Hoàng Châu

Thể loại: Liveshow

Năm phát hành: 2014

LỜI BÀI HÁT: LK Giao Thừa Xa Xứ, Quê Tôi (Live)

Lời bài hát đang được cập nhật