LK Elvis Phương (Phòng Trà WE)

Nghệ sĩ: Đức Huy, Thái Châu, Tuấn Ngọc

Thể loại: Liveshow

Năm phát hành: 2014

LỜI BÀI HÁT: LK Elvis Phương (Phòng Trà WE)

Lời bài hát đang được cập nhật