LỜI BÀI HÁT: Lạy Phật Quan Âm

Dưới toà sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm

Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời

Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông

Mười hai nguyện lớn rộng mênh mông

Cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời.


Quan Âm Trái tim sáng ngời

Cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn!

Quan Âm tay cầm bình nước Cam Lồ

Tay cầm nhành liễu thanh nhàn rưới khắp thế gian

Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn.


Dưới toà sen vàng hương trầm toả ngát nhân gian

Lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời

Cho con được sống đời an vui

Cho con được sống đời xinh tươi

Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời.