Kiếp nào cho nhau

Nghệ sĩ: Đức Tuấn

Thể loại: Live show

Năm phát hành: 2010

LỜI BÀI HÁT: Kiếp nào cho nhau

Đừng nhìn anh nữa em ơi

Hoa xanh đã phai rồi

Hương trinh đã tan rồi

Đừng nhìn anh, đừng nhìn anh nữa em ơi

Đôi mi đã buông xuôi, môi răn đã quên cười.

Hẳn người thôi đã quên ta

Trăng Thu gẫy đôi bờ

Chim bay xứ xa mờ.

Gặp người chăng, gặp người chăng, nhắn cho ta

Hoa xanh đã bơ vơ đêm sâu gối ơ thờ.


Kiếp nào có yêu nhau

Thì xin tìm đến mai sau

Hoa xanh khi chưa nở

Tình xanh khi chưa lo sợ

Bao giờ có yêu nhau

Thì xin gạt hết thương đau

Em đâu em đâu rồi?

Em đâu em đâu rồi?


Đừng nhìn nhau nữa em ơi

Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã (đã) quên rồi

Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa em ơi

Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đời

Đừng nhìn nhau nữa... em ơi!