Hạnh Phúc Vỡ Tan

Nghệ sĩ: M4U, Minh Vương, Hồng Dương M4U

Thể loại: Nhạc trẻ

Năm phát hành: 2013

LỜI BÀI HÁT: Hạnh Phúc Vỡ Tan

Lời bài hát đang được cập nhật