Hạ trắng

Nghệ sĩ: Kyo York

Thể loại: Nhạc Việt

Năm phát hành: 2015

LỜI BÀI HÁT: Hạ trắng

Lời bài hát đang được cập nhật