Em đến thăm anh đêm 30

Nghệ sĩ: Bằng Kiều

Thể loại: Nhạc trẻ

Năm phát hành: 2012

LỜI BÀI HÁT: Em đến thăm anh đêm 30

Anh đến thăm em đêm ba mươi.

Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi.

Anh nói với người phu quét đừơng.

Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.Tay anh lạnh để cho tình mình ấm.

Môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm.

Sau giao thừa xanh trong đôi mắt hoang.

Trời sắp tết hay lòng mình đang tết.

Tháng ngày đã trôi qua.

Tình đã phôi pha.

Người khuất xa.

Chỉ còn chút hương xưa.

Rồi cũng phong ba.

Rụng cùng mùa.Dòng sông đêm.

Hồn đen sâu thao thức.

Ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau.

Đã buồn chết theo sau.

Ngày vực sâu.

Rớt hoài xuống hư không.

Cuộc tình đau.Tay anh lạnh để cho tình mình ấm.

Môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm.

Sau giao thừa xanh trong đôi mắt hoang.

Trời sắp tết hay lòng mình đang tết.

Tháng ngày đã trôi qua.

Tình đã phôi pha.

Người khuất xa.

Chỉ còn chút hương xưa.

Rồi cũng phong ba.

Rụng cùng mùa.Dòng sông đêm.

Hồn đen sâu thao thức.

Ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau.

Đã buồn chết theo sau.

Ngày vực sâu.

Rớt hoài xuống hư không.

Cuộc tình đau./.