Diễm xưa

Nghệ sĩ: Kyo York

Thể loại: Live show

Năm phát hành: 2011

LỜI BÀI HÁT: Diễm xưa

Lời bài hát đang được cập nhật