Còn tuổi nào cho em

Nghệ sĩ: Đức Tuấn

Thể loại: Nhạc Trịnh

Năm phát hành: 2012

LỜI BÀI HÁT: Còn tuổi nào cho em

Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời

Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào
ngơ ngác tìm tiếng gió heo may
Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
 Tuổi
nào ghi dấu chân chim qua trời
 Xin cho tay em còn muốt dài
 Xin cho cô
đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài
Em xin tuổi
nào còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh
giọt sầu
Em xin tuổi nào
Còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhòa
Ôi
buồn!
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong
sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây xe thêm mầu áo lụa
Tuổi
nào thôi hết từng tháng năm mong chờ...