Con nít

Nghệ sĩ: Tốp ca

Thể loại: Nhạc thiếu nhi

Năm phát hành: 2018

LỜI BÀI HÁT: Con nít

Gọi tên con nít. Cái tên là con nít

Cái mình nhỏ xít

Đội mũ lá mít

Cưỡi ngựa tàu cau đứa trc đứa sau

Rủ nhau 1 lũ

Gọi tên con nít có thêm đầu 3 vá

Cái qần thủng đít mũi chảy lít thít

Vừa chạy vừa la qấn lá chuối khô giả làm vua…


Học r thì chơi xuống nước tập bơi

Lên bờ đấm đá miệng thổi kèn lá

Tò tít tò tít ..tò tít tò teee

Hay phất cờ tre rủ nhau mà chơi trò đánh trận giả đò ( bắn bằng bằng bà làng bằng bằng)


Đứa nào bắn trc thì đc làm cha

Đứa nào bắn sau thì làm con


Gọi tên con nít. Cái tên là con nít

Cái mình nhỏ xít

Đội mũ lá mít

Cưỡi ngựa tàu cau đứa trc đứa sau

Rủ nhau 1 lũ

Gọi tên con nít có thêm đầu 3 vá

Cái qần thủng đít mũi chảy lít thít

Vừa chạy vừa la qấn lá chuối khô giả làm vua


(A i à i áh...

A i à i àh...

A àh á ah hà ha...)x2


Cạo đầu tròn vo áo gấm bằg mo

Reo hò khắp xóm giặc tới thì đánh

Tò tít tò tít ...tò tít tò te

Câu chuối bè trôi ru nhau mà chơi trò đánh giận giả đò

(bắn bằng bằng bà làng bằng bằng)


Đứa nào bắn thắng thì đc làm vua

Đứa nào bắn thua thì làm tôi


Gọi tên con nít. Cái tên là con nít

Cái mình nhỏ xít

Đội mũ lá mít

Cưỡi ngựa tàu cau đứa trc đứa sau

Rủ nhau 1 lũ

Gọi tên con nít có thêm đầu 3 vá

Cái qần thủng đít mũi chảy lít thít

Vừa chạy vừa la qấn lá chuối khô giả làm vua


(A i à i áh...

A i à i àh...

A àh á ah hà ha...)x2


Gọi tên con nít. Cái tên là con nít

Cái mình nhỏ xít

Đội mũ lá mít

Cưỡi ngựa tàu cau đứa trc đứa sau

Rủ nhau 1 lũ

Gọi tên con nít có thêm đầu 3 vá

Cái qần thủng đít mũi chảy lít thít

Vừa chạy vừa la qấn lá chuối khô giả làm vua..