Chia Đôi Cơn Mơ (Live)

Nghệ sĩ: Hòa Mi, Chí Thiện

Thể loại: Liveshow

Năm phát hành: 2013

LỜI BÀI HÁT: Chia Đôi Cơn Mơ (Live)

Lời bài hát đang được cập nhật