Cái cối xay

Nghệ sĩ: Tốp ca

Thể loại: Nhạc thiếu nhi

Năm phát hành: 2018

LỜI BÀI HÁT: Cái cối xay

Ô hay ô hay, cái cối xay, kìa là cái cối xay.
Mày có hai tai để ta cầm ta quay, để ta cầm ta quay.
Ô hay ô hay, cái cối xay, kìa là cái cối xay.
Bỏ lúa vô quay lúa sẽ thành gạo ngay, lúa sẽ thành gạo ngay.
Ô hay ô hay, cái cối xay, kìa là cái cối xay.
Nào sắn ngô khoai cũng sẽ thành bột ngon, nhớ ơn người trồng cây.

*****
Ô hay ô hay, cái bánh đây, kìa là cái bánh đây
Nhờ có em xay mới có bột thật thơm, bánh em làm đẹp hơn
Ô hay ô hay, cái cối xay, kìa là cái cối xay.
Mày có hai tai để ta cầm ta quay, để ta cầm ta quay.
Bỏ lúa vô quay lúa sẽ thành gạo ngay, lúa sẽ thành gạo ngay.