Buổi Chiều Hôm Ấy (YAN Vpop 20 Awards)

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để xem video này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Lời bài hát đang được cập nhật