Bèo Dạt Mây Trôi

Nghệ sĩ: Phương Linh

Thể loại: Nhạc trẻ

Năm phát hành: 2014

LỜI BÀI HÁT: Bèo Dạt Mây Trôi

Bài Hát: Bèo Dạt Mây Trôi


 


 


Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi 
Em ơi anh vẫn đợi bèo dạt. 
Mây... trôi chim ca tang tính tình, cá lội 
Ngẫm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ 
Sao chẳng thấy đâu. 

Một mình sang sông suốt đêm thâu, 
Em ơi sông đã ngả ngang đầu. 
Thương nhớ... ai sương rơi đêm sắp tàn, trăng tàn. 
Cành tre đưa trước ngõ, làn gió la đà 
Em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy đâu. 

Ngày ngày ra trông chốn xa xăm 
Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn. 
Ra... trông sao xa tang tính tình cá vờn, 
Người đi xa có nhớ, 
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu. 

Mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh 
Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn. 
Thương nhớ... ai chim ơi xin nhắn hộ đôi lời 
Người đi xa có nhớ, 
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu. 

Người đi xa có nhớ, 
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu...