Bắn chim

Nghệ sĩ: Yến Nhi

Thể loại: Nhạc thiếu nhi

Năm phát hành: 2018

LỜI BÀI HÁT: Bắn chim

Em đi ra bắt con chim chèo bẻo
Nó đậu trên những cây cao bên bờ ao
(Chim ơi chim) x2
Chim có hay rằng
Tích tịch tang
Dưới bờ ao có ai đang đang tìm chim

Em giương dây nhắm ngay con chim chèo bẻo
Nó mải mê hót như không không sợ ai
(Chim ơi chim) x2
Chim có hay rằng
Tích tịch tang
Có người đang muốn bắn chim sợ không

Em nghe chim hót nên không không nỡ bắn
Bắn làm sao
Nó nuôi con nuôi đàn con
(Chim ơi chim) x2
Chim có hay rằng
Tích tịch tang
Có người đang muốn chim chim chịu không

Em lia ngay nó ra bên bên dòng suối
Chắc từ nay xóm em thêm thêm đàn chim
(Chim ơi chim) x2
Chim có hay rằng
Tích tịch tang
Xuống cùng em hót líu lo chim chịu không