Anh Xin Lỗi (Minh Vương.life.club)

Nghệ sĩ: Minh Vương

Thể loại: Liveshow

Năm phát hành: 2013

LỜI BÀI HÁT: Anh Xin Lỗi (Minh Vương.life.club)

Lời bài hát đang được cập nhật