Thông tin cá nhân

  • Tên thật: Lê Khánh Duy
  • Ngày sinh: 27/07/1998