Thông tin cá nhân

  • Tên thật: nghiêm thị quỳnh trang
  • Ngày sinh: 10/01/1995
  • Gói cước: CHACHAFUN1