Thông tin cá nhân

  • Tên thật: Nghiêm huynh
  • Ngày sinh: 20/05/1999