Thông tin cá nhân

  • Tên thật: Lương phương nhung
  • Ngày sinh: 01/01/1999