Lời bài hát: Vradio: Câu Chuyện Của Tôi (Số 37)

...Những tối hai lăm, thấy lòng đau. Vết thương cũ tưởng chừng thành sẹo, nay nứt toạc, không chảy máu mà rỉ giọt tình, chẳng còn bao nhiêu để rơi vãi, chắc cũng vài lần nữa rồi lại khánh kiệt khô khan. Hai lăm hay ra ban công nhà uống rượu, hút thuốc, thấy đời chấp chới vô cùng tận...

Bài hát 1:No Way – Tăng Nhật Tuệ.

Bài hát 2: Nơi Ngọn Gió Dừng Chân (Country Version) – Bảo Trâm

Baì hát 3: Tồn Tại _ Nguyễn Hải Phong

Bài hát 4: Sợ - Trần Trung Đức

Bài Hát 5: Nhiều Người Ôm Giấc Mơ – Lê Cát Trọng Lý