Lời bài hát: Vòng Định Mệnh

Nếu biết trước năm tháng ta mãi
Dìu đến cơn mơ cho nhau dài lâu
Nếu biết trước duyên kiếp không thể
Hạnh phúc như bao nhiêu cuộc vui
Thì rồi ngày mai thế nào, có còn nhau?
Vẫn cứ mãi trao hết cho ai
Dù có thương đau cho nhau ngày sau
Gió mưa cuốn trôi hết ân ái
Mình đã trao nhau thật đậm sâu
Một lần tình yêu đến đây, ta ngất ngây.
Dù biết tình yêu chỉ là trò chơi
Của định mệnh kia ta nào thay đổi
Và những khoảng cách ghi dấu năm tháng
Không làm mờ phai duyên tình em hỡi.
Cuộc sống là những phù phiếm xa hoa
Là những thiệt hơn ta nào gian dối
Còn đó là những ân oán ngang trái
Ta đã trao nhau, em nào có đau.
Nếu biết trước năm tháng ta mãi
Dìu đến cơn mơ cho nhau dài lâu
Nếu biết trước duyên kiếp không thể
Hạnh phúc như bao nhiêu cuộc vui
Thì rồi ngày mai thế nào , có còn nhau?
Vẫn cứ mãi trao hết cho ai
Dù có thương đau cho nhau ngày sau
Gió mưa cuốn trôi hết ân ái
Mình đã trao nhau thật đậm sâu
Một lần tình yêu đến đây, ta ngất ngây.
Dù biết tình yêu chỉ là trò chơi
Của định mệnh kia ta nào thay đổi
Và những khoảng cách ghi dấu năm tháng
Không làm mờ phai duyên tình em hỡi.
Cuộc sống là những phù phiếm xa hoa
Là những thiệt hơn ta nào gian dối
Còn đó là những ân oán ngang trái
Ta đã trao nhau, em nào có đau.
Cuộc sống là những phù phiếm xa hoa
Là những thiệt hơn ta nào gian dối
Còn đó là những ân oán ngang trái
Ta đã trao nhau, em nào có đau.
Còn đó là những ân oán ngang trái
Ta đã trao nhau , em nào có đau