Vào Chùa

66 lượt nghe

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Vào Chùa
Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào,
Đôi người đàn là đôi em lý, lý em hát,
Bớ song tính í bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình,
Tình tinh hỡi lính tinh ơi ơ ờ chùa là em đi vào chùa.
Vào chùa chùa mượn chiếu í ơ ớ ơ chiếu chùa ra á ra em ngồi,
Đôi người đàn là đôi em lý, lý em hát,
Bớ song tính í bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình,
Tình tinh hỡi lính tinh ơi ơ ờ chùa là em đi vào chùa.
Vào chùa chùa mượn ấm í ơ ớ ơ ấm chùa ra á em pha trà,
Đôi người đàn là đôi em lý, lý em hát,
Bớ song tính í bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình,
Tình tinh hỡi lính tinh ơi ơ ờ chùa là em đi vào chùa.
Vào chùa chùa mượn đĩa í ơ ớ ơ đĩa chùa ra á em têm giầu,
Đôi người đàn là đôi em lý, lý em hát,
Bớ song tính í bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình,
Tình tinh hỡi lính tinh ơi ơ ờ chùa là em đi vào chùa.
Vào chùa tay em thắp í ơ ớ ơ thắp tuần nhang á em lên đèn,
Đôi người cầu là đôi em khấn, khấn em vái,
Bớ song tính í bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình,
Tình tinh hỡi lính tinh ơi ơ ờ cầu là em đi khẩn cầu,
Cầu là em đi khẩn cầu.
Xem thêm
photo
Bài hát Nghệ Sĩ Quan Họ
  Xem thêm
Bài hát Dân ca
Xem thêm
Từ khóa nổi bật: Nhac tre HOT | Nhac Bolero HOT