Lời bài hát: Tự Hào Chiến Sĩ Công An Trên Quê Hương Bác

"Công an Nghệ An luôn khắc ghi sáu điều Bác dạy công an nhân dân. Xứng danh người chiến sĩ công an trên quê hương Bác Hồ. Luôn dũng, trí, bền gan, luôn sẵn sàng hiến dâng cho đất nước đẹp giàu.
Tự hào thay người chiến sĩ công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ.
Luôn giữ vững niềm tin dưới cờ đỏ quang vinh. Lập những chiến công dâng cho Đảng trái tim hồng, bảo vệ an ninh dựng xây quê hương mạnh giàu.

Ơ! Nơi biên cương dù khó khăn gian khổ, cát bỏng gió Lào nung ý chí thép gang. Từng góc phố sương lạnh đêm khuya thức cho dân ngủ yên chờ nụ cười khi ánh bình minh.

Ơ! Công an Nghệ An luôn khắc ghi sáu điều Bác dạy công an nhân dân. Xứng danh người chiến sĩ công an trên quê hương Bác Hồ. Luôn dũng, trí, bền gan, luôn sẵn sàng hiến dâng cho đất nước đẹp giàu. "