Lời bài hát: Trăng khuyết

Đành nhìn em quay bước theo tình nhân trái tim anh rất đau dù biết em sẽ không về đây...
Lối đi ấy đã không còn ánh trăng khuyết đã tàn giờ ta đã mất nhau từ đây
Đêm về khuya mình anh bước chân âm thầm buồn tênh Mong chờ em về đây có nhau trọn đời, Anh chờ mãi đợi mãi chẳng thấy em trờ về với anh để vầng trang kia đã khuyết tàn ,Dù ta không còn nhau mình chia đôi từ đây em xin anh chớ nên đau buồn Lòng em cũng rất đau nhìn anh xa đời em nhưng em không còn yêu anh
Nhớ đến em sao giờ em đi mãi, nhớ đến em sao giờ đây em bước chân về đâu, bóng tối đã tan dần giọt sương trắng đêm khuya giá lạnh chỉ còn mình anh với đêm Đành nhìn em quay bước theo tình nhân trái tim anh rất đau dù biết em sẽ không về đây... Lối đi ấy đã không còn ánh trăng khuyết đã tàn, giờ ta đã mất nhau từ đây ….