Sóc sờ bai Sóc Trăng

Sóc sờ bai Sóc Trăng

Nghệ sĩ: Long Hồ

Thể loại: Nhạc trẻ

358

Lời bài hát: Sóc sờ bai Sóc Trăng

Người dân quê tôi Sóc Trăng
Đã bao đời dầm mưa dãi nắng

Đổi lấy chén cơm thơm ngọt

Như sữa mẹ mát ngọt đời con


Sông quê tôi đổ về ba ngã

Cây trái ngọt cửa dòng phù sa

Đường qua Trường Khánh có người bạn Hoa

Tùa chế tùa hia, úa tá lư thìa


Về Đại Tâm thăm người bạn Khơmer

Nghe hát dù kê và điệu múa lâm thôn

Sóc sờ bai, bòn, tâu na bòn tâu na bòn ơi


Về đây quê hương Sóc Trăng

Lũy tre làng hàng dừa rợp bóng

Dù đi bốn biển năm châu

Xa quê rồi mới hiểu lòng đau