Sầu tím thiệp hồng

Sầu tím thiệp hồng

Nghệ sĩ: Quang Lê

Thể loại: Nhạc Vàng

503

Lời bài hát: Sầu tím thiệp hồng