Quê quá trời

Quê quá trời

Nghệ sĩ: Thạch Thảo, Hoàng Y Vũ

Thể loại: Khác

5

Lời bài hát: Quê quá trời