Lời bài hát: Ở nơi quê của bác ba phi Người dân vẫn luôn vang tiếng cười Dù hai nắng một sương vẫn cười vang Dù nước lớn ngập trắng vẫn cười vang. Ở nơi quê của bác ba phi Người dân vẫn luôn vang tiếng cười Cười vang khi cây trái luôn ngọt thơm Cười vang khi cây lúa

Ở nơi quê của bác ba phi
Người dân vẫn luôn vang tiếng cười
Dù hai nắng một sương vẫn cười vang
Dù nước lớn ngập trắng vẫn cười vang.

Ở nơi quê của bác ba phi
Người dân vẫn luôn vang tiếng cười
Cười vang khi cây trái luôn ngọt thơm
Cười vang khi cây lúa luôn trổ bông.

Miền tây ơi con sông luôn chảy quanh
Miền tây ơi câu ca luôn ầu ơ
Miền tây ơi.

Siêng năng như cánh cò bay
Chất phát như ngọn dừa xanh
Người miền tây luôn luôn bên nhau luôn luôn thương nhớ.

Mênh mang như sông Hậu Giang
Ấm áp như bình rượu cay
Người miền tây luôn luôn dang tay luôn luôn hiếu khách
Bắt con cá nướng trui làm mâm rượu trắng đón người bạn xa.