Lời bài hát: Nonstop Merry Christmas-DJ Kevil Nguyễn